Vyrábame a aj montujeme

Markízy-žalúzie-rolety-siete proti hmyzu-interierové dvere-plastové okná . . .

 
 
 
 
 
 
 
 

Ceny uvedené na stránke sú bez DPH.

Pifflova 7, 851 05 Bratislava, e-mail termax@termax.sk  tel.:/fax: 02/ 6252 4062, 02/ 6252 4061